Värderingsbesiktning bokad

Svenska Bostäder låter under vecka 20 genomföra en platsbesiktning inför den värdering av fastigheten/tomträtten vilken kommer att ligga till grund för det erbjudande bostadsrättsföreningen kommer att få.

I dagsläget vet vi ej när i tiden som Svenska Bostäders styrelse kommer att fatta beslut om erbjudande till föreningen. Vi återkommer när vi har mer information.

Av: Restate, 2020-05-07
Tillbaka