Händelser

Kommande händelser

Tillträde, 28:a april 2022
Tillträde (dagen som föreningen köper husen och ni köper bostadsrätter) är den 28:e april 2022. Betalningsinstruktion och mer information har postats till samtliga.

Följande har genomförts

Öppet hus, januari/februari 2022
Flertalet öppna hus har hållits i Hässelbygårdsskolans matsal.

Öppet hus, 2021-12-02
Den 2:a december fanns styrelsen, Restate, fastighetsmäklare, föreningens blivande förvaltare Fastighetsägarna Service och Nordax bank på plats.

Öppet hus, 2021-11-17 samt 2021-11-18
Den 17:e samt 18:e november hade vi öppet hus i Hässelbygårdsskolans matsal. Styrelsen, Restate och Nordax bank fanns på plats.

Öppet hus, 2021-10-26
Den 26:e oktober fanns vi i Hässelbygårdsskolans matsal för att berätta vad som ske härnäst och för att besvara på era frågor.

Information om bank, augusti 2021
I augusti fick samtliga hyresgäster ett ”bank-kitt” hemskickat till sig. Den innehåller viktig information som banken vill se, kontaktuppgifter till olika banker och vad som är viktigt att tänka på i kontakt med banken. För kontaktuppgifter, se fliken Bankkontakter.

Extra föreningsstämma, s.k. köpstämma, 2021-07-20
Tisdagen den 20:e juli hölls den så kallade köpstämman där över 2/3 av hyresgästerna i de uthyrda lägenheterna röstade JA till förvärv.

Ekonomisk plan, 2021-06-18
Med utgångspunkt i erbjudandet arbetar Restate i samarbete med bostadsrättsföreningens styrelse fram en ekonomisk plan. Den ekonomiska planen utgör bostadsrättsföreningens budget för köpet. I den framgår förutsättningarna för bostadsrättsföreningens förvärv i detalj, bland annat insatser (priset på lägenheterna vid ombildningen) samt månadsavgifter. Den ekonomiska planen är består av bl.a. föreningens kalkyler som presenteras och besiktningen som låtits utföras. Ni finner den under fliken Dokument.

Informationsmöte nr 2, 17:e och 25:e mars 2021
Ett andra informationsmöte hölls digitalt. Där gick vi igenom ombildningsprocessen (repetition för de som var på informationsmöte 1) samt gick igenom föreningens kalkyler. Vi presenterade även priset på ett urval av lägenheter. Exakt pris för din lägenhet har du att fått hemskickad per post. Har du tappat bort det eller inte fått det, ta kontakt med Nina på Restate.

Begärt om förlängning av betänketiden, 2020-02-03
Brf Tapetrabatten 2 har begärt om förlängning av betänketiden med ytterligare tre månader, dvs t.o.m. 5 augusti 2021.

Värdering av lägenheter, december 2020
Fastighetsmäklare värderar ett urval av lägenheter i olika storlekar och skick i bostadsrättsform som underlag för att sätta lämpliga insatser (priset på bostadsrätterna vid ombildningen).

Teknisk statusbesiktning, 2020-11-04
Bostadsrättsföreningen Tapetrabatten 2 lät genomföra en teknisk besiktning av Stockholm Tapetrabatten 2. Denna besiktning utgör ett lagstadgat underlag för den ekonomiska planen och beskriver husets tekniska status idag, och vad som måste renoveras inom 10 års tid. Besiktningsutlåtande finns under Dokument här på hemsidan.

Informationsmöte 1, 2020-10-20
Ett första informationsmöte hölls i Hässelbygårdsskolands matsal.

Begärt om förlängning av betänketiden, 2020-10-13
Brf Tapetrabatten 2 har begärt om förlängning av betänketiden med ytterligare tre månader, dvs t.o.m. 5 maj 2021.

Formellt priserbjudande, 2020-09-30
Brf Tapetrabatten 2 har fått det formella erbjudandet, vilket omfattar bland annat priset på fastigheten, vilket medlemmarna ska att ta ställning till. Vi ska nu gå igenom erbjudandet och sedan inleds arbetet med att ta fram kalkylerna och den ekonomiska planen.

Värderingsbesiktning, 2020-05-13
Svenska Bostäder lät genomföra en besiktning inför värdering av fastigheten. Besiktning och värdering genomförs av ett av staden anlitat värderingsföretag. Denna värdering kommer sedan att ligga till grund för det erbjudande bostadsrättsföreningen kommer få att ta ställning till.

Föreningens förfrågan godkänd av Svenska Bostäder, december 2019
Svenska Bostäder har granskat och godkänt föreningens intresseanmälan gällande förvärv av Stockholm Tapetrabatten 2 (Friherregatan 52-102) och de påbörjar förberedande arbete inför en värdering.

Intresseanmälningar, höst 2019
Restate och styrelsen samlade in intresseanmälningar från boende inför en formell förfrågan om ombildning till Svenska Bostäder.

Val av ombud, 2019-09-16
Arbetsgruppen har upphandlat och valt ombud. Restate Bjurfors Isaksson Partners AB (Restate) valdes till föreningens ombud i bostadsrättsbildningen.

Konstituerande möte, 2019-09-16
Bostadsrättsföreningen Tapetrabatten 2 bildas för att utreda möjligheterna att köpa tomträtten Stockholm Tapetrabatten 2, med adress Friherregatan 52-102, av Svenska Bostäder för ombildning till bostadsrätt.

Inventering intresse, sommar/höst 2019
Boende på fastigheten bildade en arbetsgrupp som lät genomföra en intresseundersökning bland hushållen på Friherregatan 52-102 avseende ombildning till bostadsrätt.

Stockholms stads nya ägardirektiv 2019-02-19
I början av februari 2019 presenterar Stockholms stad att Hässelby Gård är en av de stadsdelar som kommer att ges möjlighet till ombildning i enlighet med stadens nya ägardirektiv.