Hyra

För dig som vill fortsätta att hyra

Du som ska fortsätta hyra din lägenhet behöver inte göra någonting nu, då föreningen övertar ditt nuvarande hyreskontrakt från AB Svenska Bostäder. Det betyder att du fortfarande har kvar ditt förstahandskontrakt, men får Brf Tapetrabatten 2 som hyresvärd. Man kan se det som att du har skrivit ditt hyreskontrakt med huset och bara för att ett ägarbyte sker skrivs kontraktet inte om.

Vi är dock tacksamma om ni meddelar oss att ni vill fortsätta att hyra, så att vi vet det.

Samma rättigheter och skyldigheter

Som hyresgäst har du kvar samma rättigheter och skyldigheter som du haft tidigare. Det innebär att du har rätt till samma service gällande renoveringar och möjlighet att byta hyresrätten mot en annan, precis som idag. Föreningen övertar det ansvar som Svenska Bostäder har idag och kommer att sköta detta genom en ny förvaltare.

Din hyra

Din hyra kan inte ändras godtyckligt bara för att du får föreningen som ny hyresvärd. Den kommer att förhandlas precis som idag och följer normalt allmännyttans hyreshöjningar.

Du betalar din hyra till Svenska Bostäder fram till föreningens tillträde. Hyran därefter kommer att aviseras från föreningens förvaltare. Då tillträdet sker nära ett månadsskifte så kommer du att betala hyra för maj månad till Svenska Bostäder (förfallodag 2022-04-29). Föreningen kommer att avisera för juni månad och framåt (förfallodag 2022-05-31). Ni behöver alltså inte betala dubbel hyra för att sedan få tillbaka.

OBS: du kommer att behöva anmäla nytt autogiro. Mer information kommer från förvaltaren i samband med tillträdet (föreningens övertagande).

Köpa din lägenhet efter tillträdet?

Du har rätt att köpa din lägenhet även efter tillträdet, dock har föreningen rätt att, utöver insats enligt ekonomisk plan, ta ut en extra avgift (upplåtelseavgift). Storleken på upplåtelseavgiften beror på när i tiden du köper din lägenhet. Du har enligt lag rätt att köpa din lägenhet upp till ett år efter att du har blivit erbjuden att köpa den.

Erbjudandedagen (förvärvsstämman) var den 20:e juli 2021.

Felanmälningar

OBS: fram till tillträdesdagen (den dag föreningen tar över husen) förvaltar Svenska Bostäder husen och det är dem du gör felanmälningar till fram till dess.

Information om vart du vänder dig efter tillträdet för felanmälningar, frågor om hyres-/avgiftsavier etc. kommer närmare föreningens tillträde.