Fastigheten

Fastigheten/tomträtten Tapetrabatten 2

  • Friherregatan 52-102
  • 169 lägenheter
  • 12 211 kvm bostadsyta
  • 1 486 kvm lokalyta
  • 18 917 kvm tomt (tomträtt)
  • Byggår 1956
  • Nuvarande fastighetsägare är AB Svenska Bostäder