Köpa

Svarsblankett

Vill ni köpa er lägenhet måste ni skicka in en ifylld och signerad svarsblankett så snart som möjligt. Ni fyller i samtliga köpares personuppgifter och kontaktuppgifter. Den som måste signera svarsblanketten är kontraktsinnehavaren av hyreskontraktet. Uppgifter om köpare, ägarandel och bank går att ändra senare, fyll i som ni tror att ni kommer att äga.

Har du tappat bort din, kontakta Nina eller Sirak på Restate.

Bank

Se fliken Bankkontakter.

Har ni inte signerat skuldebrev eller bokat tid med banken för att göra det är det viktigt att ni gör det omgående. Detta förutsatt att ni tar lån för att köpa er lägenhet.

Förhandsavtal

Ni som ska köpa era lägenheter och har inkommit med en svarsblankett kommer att få ett förhandsavtal för signering. De flesta kommer att få avtalet för digital signering via GetAccept (BankID krävs), får vi inte kontaktuppgifter till samtliga köpare eller om ni saknar BankID så får ni avtalet fysiskt. Har ni inte angivit samtliga köpares mobilnummer och/eller e-postadress, vänligen maila detta till Nina eller Sirak på Restate.

Signerar ni det digitalt så får ni även det komplett signerade avtalet digitalt. Signerar ni det fysiskt kommer ni att få ert exemplar per post.

Upplåtelseavtal

Inför tillträdet kommer föreningen att upprätta upplåtelseavtal. Vill banken ha upplåtelseavtal, be dem att kontakta Nina eller Sirak på Restate. De signerade upplåtelseavtalen får ni som köper i samband med tillträdet.

Betalningsinstruktion

Ni har fått en betalningsinstruktion per post med information om till vilket konto och när er insats ska vara betald. Lämna denna till er bank. Viktigt är att ni kontaktar er bank direkt när ni fått betalningsinstruktionen för att boka tid för att lägga upp lånen, signera skuldebrev etc.

När banken har gjort utbetalningen ska ni maila kvitto på insättningen till Nina på Restate.

Hemförsäkring

Kontakta ert försäkringsbolag för att ändra er nuvarande hemförsäkring för hyresrätt till en för bostadsrätt. Brf Tapetrabatten 2 kommer att teckna en försäkring hos försäkringsbolaget Gjensidige med kollektivt bostadsrättstillägg (BR-tillägg), så BR-tillägg behöver ni ej teckna själva.

Inre reparationsfond

Alla som köper i samband med ombildningen får tillgång till en inre reparationsfond om 22 000 kr.

För att få ut de pengarna så kommer du att behöva begära ut dessa hos föreningens förvaltare Fastighetsägarna. OBS: spara kvitton på era inköp/renoveringar, dessa kan eventuellt behöva visas upp.

Återbetalning mellanskillnad hyra-avgift

Ni som köper era lägenheter har betalat hyra för 28 april-31 maj till Svenska Bostäder, men ska betala en avgift vilken är lägre än hyran. Mellanskillnaden mellan hyran och avgiften för perioden kommer att återbetalas till er genom att ni får en reducerad avgift under Q3 (juli-september).

Ni behöver alltså inte betala både en hyra till Svenska Bostäder för maj och en avgift till föreningen för samma period. Era första avier från föreningen får ni under maj och betalas för juni månad och framåt.