Om föreningen

Välkomna till Brf Tapetrabatten 2

Brf Tapetrabatten 2 registrerades 2019-10-02 och fick erbjudande av Svenska Bostäder att förvärva tomträtten under 2020. Nedan finner ni kortfattad information om föreningen. Mer finns under övriga flikar här på hemsidan.

Tvättstuga: Tills föreningen har anlagt en egen tvättstuga så får de boende på Friherregatan 52-102 nyttja Svenska Bostäders tvättstuga (precis som innan föreningen tillträtt). OBS: bokning sker på plats i tvättstugan och ej via Internet. Viktigt är att vi städar efter oss och lämnar tvättstugan i samma skick vi själva vill finna den i.

P-platser/garage: Alla med befintligt hyresavtal för p-platser och garage behåller sin plats.

Förvaltare: Fastighetsägarna Service (både ekonomisk och teknisk). Sköter aviseringar, kö till bilplatser, felanmälningar etc.

Försäkringsbolag: Gjensidige. Bostadsrättstillägg (BR-tillägg) ingår i avgiften.

Köpstämma: Hölls den 2021-07-20. Denna dag blev ni erbjudna att få köpa era lägenheter.