Styrelsen för Brf Tapetrabatten 2

Styrelsen för Brf Tapetrabatten 2

Mailadress till styrelsen: styrelsen@brftapetrabatten2.se

Ledamöter
Alexander Grivans, ordförande (Friherregatan 62), tel: 073-784 20 36

Yvonne Johansson (Friherregatan 72), tel: 070-634 81 48

German Franco Pulgarin (Friherregatan 100), tel: 073-776 59 79

Adel El Kadi (Friherregatan 84), tel: 070-445 42 22

Akmal Safi (Friherregatan 98), tel: 073-610 60 14

Kontaktperson

Se under fliken kontakt.