Väntar på erbjudandet

Föreningen väntar på priserbjudandet från Svenska Bostäder. Där skall bl.a. priset på fastigheten, villkor och förutsättningar framgå.

Innan föreningen får priserbjudandet ska er fastighet (med bl a värderingen som underlag) behandlas vid ett sammanträde hos Svenska Bostäder.

Er fastighet kommer inte att tas upp på Svenska Bostäders nästa sammanträde (4e juni) enligt dagordningen. Vid vilket tillfälle den kommer att tas upp vet vi inte i dagsläget.

Av: Restate, 2020-05-28
Tillbaka