Tillträdet

Som ni redan känner till så behövde Brf Tapetrabatten 2 ytterligare tid på sig att betala Svenska Bostäder för husen. Samtliga tilltänkta insatser var på plats för att kunna finansiera husen, men föreningslånet dröjde.

Nu har Svenska Bostäder meddelat föreningen att de ej kommer att bevilja ytterligare tid, detta trots att Svenska Bostäders systerbolag Familjebostäder har gått med på det för en annan förening där även betalning blev försenad. Vi håller självklart på att ta detta vidare med Svenska Bostäders ledning och med moderbolaget, då vi anser att det är ett orättvist agerande att systerbolaget går med på mer tid medan vi inte får det. Detta troligen med anledning av att en av Svenska Bostäders styrelseledamöter är oerhört emot ombildningar. Hon sitter ej med i styrelsen för Stockholmshem.

Återbetalning av insatser

Vi håller på att kontakta samtliga banker för att kunna återbetala era inkomna insatser. Detta i väntan på omprövning hos Staden och Svenska Bostäder. Då dessa insatser är era och bankens pengar så kan vi ej hålla på dem i väntan på beslut. Skulle Svenska Bostäder ändra sitt beslut och gå i linje med sitt systerbolag så får vi återigen samla in insatserna.

Ni som har betalat hela insatsen kontant kommer att få ett separat mail.

MVH Styrelsen för Brf Tapetrabatten 2

För kontaktuppgifter till styrelsen och Restate, se fliken ”Kontakt”

Kontaktperson Svenska Bostäder
Jan Amnéus
070-894 44 21
jan.amneus@extern.svenskabostader.se

Av: reduca, 2022-04-28
Tillbaka