Tillträdet framflyttat till 28:e april 2022

Med anledning av rådande omvärldssituation och osedvanligt höga sjuktal med anledning av omikron. Då detta påverkat både enskilda hushåll och bankernas handläggningstider så flyttas föreningens tillträde till den 28:e april 2022.

Detta medför att vi senarelägger betaldagen för insatserna till tisdagen den 19:e april. Ny betalningsinstruktion med denna information har gått ut till samtliga hushåll.

Vi har även meddelat de bankkontakter som ni har angivit kontaktuppgifter till denna information.

Vid frågor, vänligen kontakta föreningens ombud på Restate.

Flera boende som efterfrågat detta
Det är flera boende som har önskat detta för att hinna betala insatsen i tid. Dels p.g.a. de långa handläggningstiderna, dels då flera ej själva har gjort det som krävs i god tid.

Av: Restate, 2022-02-24
Tillbaka