Tillträde

Brf Tapetrabatten 2:s preliminära tillträdesdag (dagen då föreningen tar över tomträtten) är den 22:a mars 2022. Vi kommer i god tid inför tillträdet att skicka ut en betalningsinstruktion till samtliga hushåll.

Förhandsavtal

Ni som har skickat in er svarsblankett har fått ett förhandsavtal för signering. Hör av er till Restate om ni inte har fått det. Det är ett krav av Stockholms stad att minst 50 % av hyresgästerna (folkbokförda) tecknar förhandsavtal.

Betalningsinstruktion

Information om till vilket konto, när samt vad som ska anges vid betalning av insatsen (och eventuell upplåtelseavgift). Lämna denna till er bankman.

Upplåtelseavtal

Inför tillträdet kommer föreningen att upprätta upplåtelseavtal. De signerade upplåtelseavtalen får ni som köper i samband med tillträdet.

Vill er bank ha detta inför utbetalningen, vänligen be honom/henne ta kontakt med Nina eller Sirak på Restate.

Av: Restate, 2021-12-03
Tillbaka