Styrelsen kallar till extra föreningsstämma (”köpstämma”)

Nu är det dags för nästa steg i ombildningen till bostadsrätter. Därför kallar styrelsen till extra föreningsstämma där ni ska fatta beslut om förvärv av tomträtten till fastigheten Stockholm Tapetrabatten 2. Den intygsgivna ekonomiska planen finns tillgänglig under Dokument.

Kallelse är skickad till samtliga hyresgäster per post den 2021-07-02. Med kallelsen bifogades även en kopia på den intygsgivna ekonomiska planen.

OBS: vänligen skicka in din fullmakt om du vill rösta ja på stämman. Du kan få plötsligt förhinder eller förkylningssymptom och inte kan komma. Kommer du inte och du inte har lämnat fullmakt röstar du nej. Närvarar du vid stämman så används ej din fullmakt.

Hör av er till föreningens ombud Restate om ni inte har fått kallelsen i början på nästa vecka.

Av: Restate, 2021-07-02
Tillbaka