Påverkar Corona/Covid-19 vår ombildning?

Givetvis så är det så att det som påverkar hela vårt samhälle i övrigt även påverkar de aktuella ombildningsprocesserna inom Stockholms allmännytta. Onsdagen den 25 mars så hade Restate ett möte med Stockholms Stadshus AB. Som ett tecken i tiden genomfördes mötet via videolänk.

Det sammantagna intrycket är att man från stadens sida noga följer utvecklingen och är öppen för dialog. Några konkreta beslut är dock inte fattade, utan man följer utvecklingen från dag till dag. Planerade värderingar har exempelvis pausats. Detta kan innebära att processen för er och övriga ombildningar tar längre tid än förväntat. Men det kan under rådande omständigheter både vara nödvändigt och önskvärt.

Naturliga begränsningar och konkreta restriktioner gällande att samla människor i större grupper får stor praktisk inverkan på en ombildning. Detta kommer under en tid att försvåra genomförande av informationsmöten och stämmor, vilket är viktiga och delvis lagstadgade moment i en ombildningsprocess. Regeringens föreslagna tillfälliga åtgärder för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor kan komma att hjälpa delvis, men dessa är ännu ej fastställda.

Har du frågor vänligen kontakta föreningens ombud på Restate.

Av: Restate, 2020-03-30
Tillbaka