Olika intressen

Hyresgästföreningen är en intresseorganisation som har ett egenintresse i att bevara hyresrätterna och som inte önskar ombildning under några omständigheter. De går miste om stora förhandlingsersättningar och medlemsavgifter vid en ombildning.

Bostadsrättsföreningen har ett annat intresse och vill genomföra en ombildning.

Vi vill därför uppmana er att ta till er av informationen som kommer hem till er och begrunda från vem den har kommit. Detta för att ni ska bilda er en egen uppfattning om vad ni tycker om att få möjligheten att ombilda.

Av: Restate, 2021-02-09
Tillbaka