Kompensation för ev. ränta

De flesta av er som har betalat insats med avsikt att köpa er lägenhet i Brf Tapetrabatten 2 har finansierat detta genom bolån hos bank. Restate har beslutat att kompensera er för den räntekostnad som uppstått med anledning av detta för den tid insatsen funnits på föreningens klientmedelskonto.

Förutsättningar/villkor för att erhålla ersättning från Restate:

  • Ersättning betalas endast ut för bolån med avsedd pant i bostadsrätt – ej ev. privatlån/blancolån
  • Vi ersätter räntekostnad för lånet upp till insatsbelopp – ej eventuell kontantinsats eller extralån utöver insats
  • Ni kommer att få tillbaka 30 % av räntekostnaden i skattereduktion – därför ersätter vi ej den delen – se exempel nedan
  • För att erhålla denna ersättning från Restate måste ni skriftligen begära det med samtliga nedan angivna uppgifter och underlag senast den 5 juni.

Underlag som krävs:

  • Underlag från er bank, som visar på er räntekostnad för lånet till insatsen
  • Lägenhetsnummer enligt ekonomisk plan och adress
  • Kontouppgifter (bank, clearing- och kontonummer) dit ersättningen ska sättas in. OBS i text, ej en print screen/skrämdump.
  • Kontoinnehavare för angivet konto

Exempel på beräkning av ersättning:

Ränta till banken1 000 kr
Skattereduktion 30 % (detta får ni tillbaka på er deklaration)– 300 kr
Räntekostnad Restate ersätter700 kr

Övrigt
Vi ser över hur utbetalningarna ska ske rent praktiskt, så att dessa inte betraktas som lön, utan som just en ersättning. Detta för att det inte ska medföra några oönskade konsekvenser. I vissa fall kan ersättningen komma att behöva betalas direkt till din bank, som därefter ersätter.

Vad hände?

Ni kommer i ett separat brev att få mer ingående information om vad som föranledde att det tyvärr inte blev något tillträde. För tillfället fokuserar vi på att hantera de sista återbetalningarna, dessa ränteersättningar etc.

Har du ej signerat betalningsuppdraget?

Vänligen gör detta omgående. Vi kan ej stå för ränta p.g.a. ditt dröjsmål.

Av: Restate, 2022-05-13
Tillbaka