Inväntar fortfarande beslut om priserbjudande

Det formella beslutet om erbjudandet till Brf Tapetrabatten 2 att förvärva fastigheten Stockholm Tapetrabatten 2 fattas troligtvis vid styrelsemöte i AB Svenska Bostäder i höst.

Svenska Bostäders nästa styrelsemöte är den 3 september 2020, huruvida de kommer att fatta beslut om priserbjudande för Stockholm Tapetrabatten 2 då eller vid senare sammanträde vet vi inte i skrivande stund.

I samband med beslutet offentliggörs också priset på fastigheten. Restate och styrelsen kommer att informera alla boende så snart erbjudandet kommit. Därefter inleds arbetet med att ta fram den ekonomiska planen.

Av: Restate, 2020-06-17
Tillbaka