Info om stämman

Nu börjar äntligen stämman närma sig. Tider för stämman kommer att skickas ut via brev till samtliga hyresgäster, som tidigare kommunicerats.

Glöm inte att skicka in fullmakten. Många av er har redan skickat in fullmakten till oss och då behöver ni inte göra något mer. Om ni inte har kvar fullmakten, kan vi lämna ut en ny. Fullmakten är ett medgivande att du ger föreningen ett okej att köpa våra hus. Även om du ska vara med och rösta själv på stämman så vill vi att du lämnar fullmakt. Tänk om du fastnar i trafiken eller hissen och inte kan närvara (=nej-röst)? Kommer du till stämman används inte din fullmakt.

För frågor kring fullmakten, kontakta ordförande: Alexander Grivans: al.grivans@gmail.com alternativt föreningens ombud på Restate (klicka här)

Kom ihåg att detta är en möjlighet som kanske aldrig kommer igen. Syftet med att bilda en bostadsrättsförening är att säkerställa ett eget boende. Som tidigare informerats kommer det finnas möjlighet att även fortsätta att hyra sin lägenhet på samma villkor som idag. Vi vill även påminna om att en lägenhet där en ombildning är beslutad är också ett mycket attraktivt bytesobjekt. Observera att hyresvärdarna ska godkänna bytet och du ha beaktansvärda skäl för bytet.

En bostadsrättsförening ger också ett mer tryggt och säkert område och en närmare kontakt hos en mindre fastighetsvärd. Det skapas också mer gemenskap i området – allt för att vi allihopa ska trivas och må bättre. 

Vi svarar gärna på frågor. Tveka inte att kontakta oss. 

Vänligen
Styrelsen i Tapetrabatten 2 

Av: Restate, 2021-06-10
Tillbaka