God Jul och Gott Nytt År!

Vi arbetar för fullt i det tysta med att samla in offerter, utreder möjligheter och samlar in ett gediget underlag till föreningens kalkyler inför ombildningen. På grund av Corona/Covid-19 tar det dock lite längre tid än normalt.

När får ni veta priset på era lägenheter?

Vi hoppas på att kunna presentera resultatet av vårt arbete och på ett eller annat sätt samla samtliga hyresgäster och berätta om prisbilden under februari. Hur vi ska hålla informationsmötet får vi återkomma med i samband med kallelse till mötet.

God Jul och Gott Nytt År!

Av: Restate, 2020-12-22
Tillbaka