Besked om erbjudande dröjer

Det nya beskedet från Svenska Bostäder är att det sannolikt dröjer tills åtminstone april innan några beslut om erbjudanden börjar fattas. Detta gäller inte enbart er, utan samtliga föreningar med godkända intresseanmälningar där ett erbjudande inväntas.

  • Beslut om priserbjudanden börjar sannolikt fattas tidigast i april

Detta kan komma att ändras. Idag vet vi inte när beslut för Brf Tapetrabatten 2 kommer att fattas. Vi informerar er så snart vi vet något nytt.

  • Besluten kommer att fattas successivt

Beslut om priserbjudanden fattas inte för alla aktuella föreningar vid samma tillfälle, utan sker successivt. Det går inte i förväg att veta vilka ärenden som hinner tas upp vid respektive mötestillfälle.

Av: Restate, 2020-03-12
Tillbaka